خوش آمدید..

دوست عزیز...
ازینکه به این وبلاگ سرزدید متشکرم. امید وارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده و پسند تان قرار گرفته باشد.
با تشکر..

بنایی

۱۳۹۶ شهریور ۱۵, چهارشنبه

#به بهانه‌ی‌ِ عیدقربان:
عید قربان برایم یادآورِ خاطرات کودکی‌ست؛ کودکی‌ای که شاید خاطرات خوش آن به تعداد انگشتان یمینین باشد؛ اما نوجوانی و جوانی‌ام همراه بود با آشنایی با آموزه‌ها و ملغمه‌های دینی و فرهنگیِ مرسوم در زادگاهم که اوج آن را داستان تضحیهء اسماعیل/اسحاق شکل می‌داد.
با استماعِ «درسگفتارهای فلسفه‌ی کی‌یرکگارد» در چند هفته‌ی گذشته، این آموزه ها از دیدِ متفاوتی بر من تازه گشت.

طبق نظر کی‌یرکگار فیلسوف و متأله دنمارکی ( که وی را پدر اگزیستانسیالیسم نیز نامند) در زندگیِ افراد بشر سه مرحله  وجود دارد: 
مرحله‌ی زیبایی شناختی یا استاتیک، مرحله‌ي اخلاقی یا دیمانیک و مرحله‌ی دینی.
در مرحله‌ی زیبایی‌شناختی فرد دلمشغول ارضایِ شهوت و تداوم لذت‌بردن است. دلمشغولی‌هایی چون کسب شهرت، قدرت، دانش و… را می‌توان ازین نوع دانست. درین مرحله فرد در تلاش تداوم و ازدیاد دوز یا مقدارِ لذت و در مواردی در پیِ امتحان‌نمودن انواع دیگر لذایذ است. این مرحله معمولاً منتج به نوعی ملال و یأس می‌گردد. کی‌یرکگارد حتی افرادی چون «کانت» را در این مرحله می‌گنجاند.

در «مرحله‌ی اخلاقی یا دمانیک» فرد مقید به قانون و طرزالعملِ از پیش‌تعین ‌شده‌اش بوده و به نوعی شورمندانه خویش را مستلزم می‌دارد با ـ تملکِ‌نفس و خویشتنداری و بااراده ـ اخلاق را بر لذت فردی مقدم بدارد. فرد، مکلف تکلیفی‌ست که خود آزادانه و در عین وقوفِ کامل به مسوؤلیت خویش اختیار نموده است. کی‌یرکگارد «سقراط» را یک فردِ اخلاقی می‌داند.

در مرحله‌ی دینی یا مذهبی فرد پایبند اصولِ «اخلاقی» و «زیبایی‌شناختانه» نبوده، خود را بطور شورمندانه و باعشق و اشتیاق تسلیمِ امرِقدسی می‌کند. کی‌یرکگارد «ابراهیم» را شامل مرحله‌ی دینی می‌داند.
خداوند چیزی را از ابراهیم می‌خواهد که از دیگاهِ اخلاقی ممنوع است؛ درین‌جا ابراهیم از همه‌ی لذات چشم‌پوشیده و وارد مرحله‌ی دینی می‌شود. 

آنچه وی برآن تأکید می‌دارد، این‌ست که این مراحل را هیچ ارتباط و نقطه‌یِ مشترکی با هم نیست. یک فرد می‌تواند بطور جهشی به و یا بدون طیِّ‌طریق، از مرحله‌ای به مرحله‌ای دیگر برسد.


آنچه امروزه متالهین در ادیان بدان متمسک می‌شوند همین قشر و پوسته‌ است؛ و این چیزی‌ست که بالمرّه در تمام ادیان مشترک است. 

۱۳۸۸ آبان ۱۴, پنجشنبه


 سرآغاز:

بشر همواره در تلاش برای نایل شدن به تکامل و زندگی مرفه بوده است.هر چند این تکاپو و مساعی با دشواری های زیادی توإم بوده ، با آنهم منتج به دستآورد های عظیمی گردیده که ما امروزه شاهد آنیم. تکنالوژی یا فن آوری یکی از بارزترین دستاورد هاییست که تقریبا همه مردم ازآن به نحوی بهره می برند. ولی آنچه قابل تإمل است فاصله میان اصل فرهنگ هاست.چه بسا مدرنیزه شدن و اتکا به رایانه (کامپیوتر) نسل جوان جوامع را بتدریج از اصالت فرهنگ بومی جامعه دورساخته و یکنوع اعتیاد نخواسته را برآنها تحمیل نموده است. خوشبختانه درین گیرودار ها و رقابت های اقتصادی (که بیشتر سود آنرا عده خاصی می برند )،برای دانشگاهیان و فرهنگیان نیز زمینه خوبی فراهم شده تا ازینطریق بتوانند بیشتر و نزدیک تر با هم ارتباط برقرار نموده و دستاورد هایشان را با دیگران به اشتراک بگذارند.
   ما نیز فرصت را غنیمت شمرده بران شدیم تا با همیاری شما دوستان و همزبانان گرامی وبلاگی را تحت نام هریوا ارایه کنیم تا گامی مفید درین راستا برداشته باشیم.
   این وبلاگ شامل قسمت های : ادبی فرهنگی ، طبی ، کامپیوتر ، سرگرمی ،عکس و لینک هایی از چند سایت خبری مشهور(به زبان فارسی ) است.
سعی برآن شده تا مطالبی را تقدیم کنیم تا ازیکطرف کسالت خاطربازدیدکنندگان را فراهم نسازیم ، و ازطرفی نیز به موضوعات فوق الذکر پرداخته باشیم.
   از شما دوست عزیز خواهانیم تا در پربارتر شدن این وبلاگ با ارسال مطالب و انتقادات سازنده تان مارا همیاری نمایید.
                                       
                                                                                         با اظهارسپاس و امتنان         

                                                                                                                            مدیروبلاگ